Zakład Produkcji i Montażu Urządzeń Górniczych istnieje od początku powstania Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "Caboautomatyka" S.A. to jest od 1976 roku.

Urządzenia Zakładu obecne są na wszystkich polskich kopalniach realizując zadania z zakresu sterowania, automatyki i monitoringu tak na dole kopalń. Swoim zakresem produktów i usług proponuje inwestorom kompleksową realizacje powierzonych zadań począwszy od projektu, poprzez produkcję, kompletację, montaż, szkolenie na serwisie skończywszy.

Prowadzi również dostawy swoich usług i produktów między innymi do: Rosji, Wietnamu, Argentyny, Bośni i Hercegowiny
w przeszłości również do Chin, Rumuni i Nigerii.


GŁÓWNE KIERUNKI SPECJALIZACJI TO:

SYSTEMY STEROWANIA I NADZORU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH:
- urządzeń przyszybowych i załadunku skipu,
- transportu poziomego,
- pompowni i urządzeń rozdzielczych,
- ognioszczelny system tvp,
- wagi taśmociągowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

URZĄDZENIA ZASILAJĄCE:
- przemienniki częstotliwości,
- rozruszniki tyrystorowe,
- wyłączniki stycznikowe,
- stacje transformatorowe,
- pola rozdzielcze.

URZĄDZENIA DO POMIARU ATMOSFERY KOPALNIANEJ:
- czujniki metanu,
- czujnik stężenia tlenku węgla,
- czujnik stężenia tlenu,
- czujniki temperatury powietrza,
- centralka dołowa sygnałów dwustanowych,
- mikroprocesorowy metanomierz indywidualny

APARATURA ŁĄCZENIOWA I OŚWIETLENIE:
- skrzynki rozgałęźne,
- rozdzielnice teletechniczne,
- pulpity sterownicze,
- lampy ognioszczelne.

 

W OSTATNIM OKRESIE DO ZNACZĄCYCH REALIZACJI NALEŻY ZALICZYĆ:

• LW Bogdanka Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie urządzeń zasilania i sterowania pomp dołowych oraz pomocniczej rozdzielnicy na napięcie 500/230V na dole kopalni na poz. 990m w rejonie szybów w Stefanowie,
KWK Pniówek Modernizacja układów zasilania i sterowania urządzeń załadowczych szybu Ludwik - poziom 705m.
KWK Pniówek Modernizacja układów zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych szybu II przedział wschodni na zrębie szybu, poziomie 580m, 705m, 830m
KWK Jankowice Dostawa 6 szt. ognioszczelnych stacji transformatorowych typu IT3Sat-630/6/1 wraz z układami transmisji
KWK Budryk Opracowanie dokumentacji, dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie zasilania oraz iskrobezpiecznego układu sterowania urządzeń przyszybowych na poz. 1050 m szyb III
KWK Knurów Dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania, sterowania przenośników: taśmowego i zgrzebłowych na załadunku skipu, urządzeń załadowczych skipu, wizualizacji procesu załadunku, oświetlenia wyrobiska oraz systemu telewizji przemysłowej na poziomie 850m.
KWK Jas-Mos Remont sieci 500V oraz 400/230V, zasilających urządzenia nadszybia i zrębu szybu Jas I
KWK Ziemowit przebudowa obwodów sterowania i zasilania urządzeń przyszybowych szybu I poz. III oraz wykonanie projektów technicznych
KWK Zofiówka Kompleksowa dostawa i montaż układów zasilania i sterowania do 2 sztuk przenośników taśmowych typu GWAREK 1200
LW Bogdanka Dostawa i zabudowa urządzeń przyszybowych szybu 2.2 w LW Bogdanka w branży elektrycznej
KWK Knurów Dostawa urządzeń wyposażenia elektrycznego układu sterowania przenośników tasmowych na odstawie urobku ze ściany nr 4 w pokładzie 501 dla trzech przenośników tasmowych wraz z zaprogramowaniem sterowników BFS8 i podłączeniem wizualizacji danych pracy przenośników do kopalnianej sieci wizualizacji danych na odstawie, których odbiorcą finalnym jest KWK Knurów
KWK Piast Dostawa nowego wyposażenia do jazdy ludzi kolejką podwieszaną
KWK Rydułtowy-Anna Modernizacja systemu automatycznego załadunku węgla do urządzenia skipowego na poz. 800 m górniczego wyciągu szybowego szybu Leon II przedział północny
KS Kłodawa Dostawa i zabudowa elementów sieci centralnego strzelania
 
 

URZĄDZENIA PRODUKOWANE PRZEZ ZAKŁAD
 

URZĄDZENIA ZASILAJĄCE:

 

SYSTEMY STEROWANIA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI:

 

-

 
  -  
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
  -  
  -  
 

-

 
  -  
  -  
 

OGNIOSZCZELNY SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ:

 

-

   
 

-

   
 

URZĄDZENIA METANOMETREYCZNE:

 
GAZOMETRIA AUTOMATYCZNA
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 
  -  
  -
     
 
GAZOMETRYCZNE PRZYRZĄDY INDYWIDUALNE
  -  
  -  
  -  
  -  
 

SPRZĘT STRZAŁOWY :

 

-

 

-

  -
  -
  -
 

OŚWIETLENIE:

 

-

 

-

  -
  -
  -
 

SPRZĘT ŁĄCZENIOWY :

 

-

 

-

  -
  -
  -
  -
 

OBUDOWY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM:

 

-

 
 

-

 
  -  
  -  
 

WPUSTY KABLOWE :

 

-

 
 

-

 
  -  
  -  
  -  
  -  
 

PRZEPUSTY IZOLACYJNE :

 

-

 

-

 

POZOSTAŁE URZĄDZENIA:

 

-

 
 

-

 
 
 

DANE TELEADRESOWE

Zakład Produkcji i Montażu Urządzeń Górniczych
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168
tel.: (032) 323 42 39
fax: (032) 323 43 23
e-mail: p1@carbo.com.pl